Všeobecné podmínky

Tyto podmínky se vztahují na veškerý maloobchodní prodej od Lukáš Císař - lolipuzzles.cz a vyloučí použití jakýchkoliv odchylujících se obecných nebo specifických podmínek kupujícího. Žádná výjimka nebo úprava těchto prodejních podmínek nesmí být závazná pro Lukáš Císař - lolipuzzles.cz pokud není písemně schválena.

Ceny a platby
Na každý výrobek je uvedena cena včetně daně. V nákupním košíku naleznete celkovou cenu včetně všech poplatků. daní, přepravy a způsobu platby.

Doručení
Dodací lhůta je uvedena v nákupním košíku vedle různých možností způsobů doručení. Pokud služba / produkt má jiný čas dodání, než je uvedeno v nákupním košíku, dodací doba bude uvedena pro jednotlivé produkty. Lukáš Císař - lolipuzzles.cz si vyhrazuje právo na úpravu termínu doručení. V případě změny termínu doručení Vás budeme informovat emailem.

V případě, že Lukáš Císař - lolipuzzles.cz má důvod zpochybnit platební schopnost kupujícího nebo schopnost zaplatit objednané produkty, Lukáš Císař - lolipuzzles.cz nemá povinnost produkty doručit a je oprávněn zastavit produkty v rámci přepravy, pokud kupující neposkytne zálohu na dodání nebo jiné nároky z obchodního vztahu nebo poskytnutí jistoty, kterou může Lukáš Císař - lolipuzzles.cz rozumně přijmout.

Zboží vám bude zasláno prostřednictvím zvolené společnosti, která provádí maximálně tři pokusy o doručení. Každý neúspěšný pokus Vám přepravní společnost sdělí prostřednictvím oznámení. Pokud není ani třetí pokus úspěšný. zboží bude vráceno zpět. Vícenáklady nese adresát.

Je důležité zkontrolovat balík pečlivě před převzetím a pokud je to možné, zvedněte balíček, abyste zjistili, zda není viditelně poškozen. Při dodávání křehkých výrobků je obzvláště důležité zkontrolovat jeho obsah a to lehkým pohybem (nikoliv třesením), abychom zjistili, že uvnitř balíku není zboží rozbité. Pokud máte podezření, že je balík poškozen, je vaší povinností informovat přepravní společnost před převzetím balíku.

Nepoškozené zásilky
U zásilek, které nepřevezmete z jiného důvodu než je poškození, budete zodpovědní za veškeré poplatky spojené s vrácením. 

Vrácení produktů - koncový zákazník
Vrácení produktu je třeba provést na vlastní náklady, pokud není produkt vadný nebo poškozený při dodání. Vrácené produkty se zasílají jako dopisy nebo poštovní zásilky, nikoliv na dobírku! V případě výměny, Lukáš Císař - lolipuzzles.cz zaplatí za dodání náhradního produktu. Pokud chcete využít možnosti vrácení produktu, můžete vrátit produkt osobně nebo poštou. Je velmi důležité, abyste používali přepravní společnost, která provádí přímé dodávky do společností.
Lhůta na vrácení zboží je 14 dní. Platbu obdržíte nejpozději do 30 dnů od vrácení produktu. Je vaší povinností zaplatit za poštovné vráceného zboží. Lukáš Císař - lolipuzzles.cz zaplatí za zaslání náhradních produktů.
Ve zprávě musíte jasně uvést důvod vrácení zboží. Doba na vrácení zboží se počítá od převzetí zboží. Pokud jste si zakoupili produkt, který byl upraven dle vašeho požadavku, lhůta na vrácení se počítá od data, kdy vás Lukáš Císař - lolipuzzles.cz informoval o produktu.

Nesplňujete podmínky vrácení, pokud:
Obal produktu byl porušen/poškozen.
Při vrácení produktu / služby:
- Jste povinni vrátit produkt nepoškozený a ve stavu v jakém jste ho obdrželi.
- Nesmíte produkt používat, avšak máte právo prověřit stav, ve kterém vám byl produkt dodán. Pokud je škoda způsobena při prověřování produktu, nesplňuje podmínky pro vrácení.

Záruka a služby
Záruční doba na všechny produkty je 2 roky.
V rámci reklamace nebudou uznány produkty, které byly poškozeny neodbornou či nepřiměřenou manipulací v rámci kategorie zboží.
Vždy je potřeba před objednáním produktu prověřit možnosti a možná úskalí produktů.
Dodavatel nenese odpovědnost za jakákoliv poškození vzniklá neodbornou či nesprávnou manipulací případně nesprávným použitím produktu.
Před objednáním produktu se proto vždy písemně informujte na možnosti použití produktu a jeho případná omezení.

Zásady ochrany osobních údajů

Při objednávání produktu budete požádáni o vyplnění vašich osobních údajů. Po zakoupení souhlasíte s tím, že tyto informace budou uchovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí Lukáš Císař - lolipuzzles.cz aby bylo možné splnit naši dohodu s vámi jako zákazníkem. Máte právo být informováni, že společnost Lukáš Císař - lolipuzzles.cz registrovala vaše osobní údaje. Pokud jsou informace chybné, neúplné nebo irelevantní, můžete požádat o opravu nebo odstranění vašich osobních údajů. Pokud tomu tak je. kontaktujte nás prosím na e-mail info@lolipuzzles.cz.

Force Majore

Lukáš Císař - lolipuzzles.cz není zodpovědný za události, které nemůže ovlivnit. Událostmi se myslí ty, které jsou způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu, které přímo či nepřímo zabraňují nebo činí výrobu, dodávku nebo náklad nehospodárným až do odstranění této překážky. Za takové okolnosti se považují obtíže při získávání materiálu, jakož i další potíže a poruchy, mimo jiné včetně války, nepokojů, pracovních konfliktů, požáru, povodně, bouře, nehody, nedostatku paliva nebo energie, nedostatku dopravy, překážek nebo přerušení přepravy na moři a poruchy nebo přerušení jakéhokoli druhu, pokud jde o naše zařízení nebo zařízení, které jsou považovány za nezbytné pro plnění závazků našich dohod.
-
Adresa a kontaktní údaje:
Lukáš Císař - LOLiPUZZLEs.cz
IČO: 00771538
DIČ: CZ8611123268
tel.: +420 720 073 706
email: info@lolipuzzles.cz
Kámen 39, 582 42 Kámen (Havl.Brod)